Jsme manželé na (Muziko)Cestě. Naše kroky provází hudbabubnovánízpěvtanec a aromaterapie.

Naším upřímným přáním je, aby se tyto bohulibé činnosti opět staly součástí každodenního života tak, jak tomu bylo kdysi dávno, když ještě člověk neodděloval světské od duchovního a žil v jednotě se sebou i s vesmírem.

IMG_2083

          Nabízíme ženské kruhy, zpívání manter a výuku harmonizačních hlasových technik, aroma přednášky a masáže dětí a kojenců, aromaterapeutický program pro školky a školy, hudebně-pohybový program pro školky.

Nabídku můžeme upravit a ušít tzv. na míru.

 Pod dubem

 Nedávno jsme pořídili drumbeny – originální rytmické nástroje k bubnování, okrase i posezení.
Jde o český výrobek z přírodních a recyklovaných materiálů.
Účastníci semináře v Hostětíně (2014) je krásně vyzdobili. Děkujeme!!!

Hostětín 2014